ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες online υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής του Therapy Space

01

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σκοπός μίας ψυχοθεραπευτικής δυάδας ή ομάδας , δηλαδή του θεραπευτή και του/των θεραπευόμενου/ων, είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόμου στην καθημερινότητά του.  Θεραπευτής και θεραπευόμενος κατά τις πρώτες συνεδρίες  ορίζουν το θεραπευτικό πλαίσιο, συνήθως συζητώντας για το λόγο που έφερε το άτομο σε θεραπεία,  διαμορφώνοντας το στόχο της θεραπευτικής τους δουλειάς και  ορίζοντας το χρόνο – συχνότητα των συναντήσεών τους.  Η ψυχοθεραπεία εστιάζει στα ζητήματα που απασχολούν τον θεραπευόμενο, στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, τη συναισθηματική του ανακούφιση και ενδυνάμωση, και τον βοηθά να αναπτύξει ευελιξία στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων.  Κάθε μορφή ψυχοθεραπείας θα πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία ψυχοθεραπευτή, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Η εδραίωση μίας θεραπευτικής σχέσης και συνεργασίας  στηρίζεται στο αίσθημα ασφάλειας και ευθύνης που νιώθουν τόσο ο θεραπευτής όσο και ο θεραπευόμενος και διασφαλίζονται από κανόνες δεοντολογίας και ηθικής, αλλά και το θεραπευτικό πλαίσιο που διαμορφώνουν από κοινού

02

Συμβουλευτική

Αποτελεί μορφή βραχείας θεραπείας που εστιάζει σε συγκεκριμένες δυσκολίες και ζητήματα που απασχολούν το άτομο στην παρούσα φάση και λειτουργεί διευκολυντικά στην ανάδειξη και ενεργοποίηση του δυναμικού του πελάτη. Σκοπός είναι, με την ενεργό συμμετοχή συμβούλου και πελάτη, το άτομο να αντιληφθεί τον τρόπο που μετέχει και αλληλεπιδρά συμπεριφορικά και συναισθηματικά με το περιβάλλον του στην παρούσα δυσφορική κατάσταση και να επιφέρει τις κατάλληλες αλλαγές που θα συμβάλλουν στην επίλυσή της.

03

Συμβουλευτική Ζεύγους

Απευθύνεται σε ζευγάρια που επιθυμούν να βελτιώσουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν συγκρούσεις (διαπαιδαγώγηση παιδιού, απιστία κ.α.) και δυσκολίες (σεξουαλικές κ.α.) και να ανταπεξέλθουν σε χρονικά σημεία- ορόσημα για τη ζωή τους (γάμος, ερχομός παιδιού, θάνατος, ασθένεια, διαζύγιο).

04

Συμβουλευτική Γονέων

Αφορά την υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονέα στη νοηματοδότηση και αναγνώριση των συμπεριφορών και αναγκών του παιδιού, την αποδοχή του παιδιού ως ξεχωριστής προσωπικότητας, τη στήριξη και ενθάρρυνση του γονέα απέναντι στις αντιδράσεις του παιδιού, με σκοπό την ανάπτυξη μιας ενσυναισθητικής, εντός ορίων σχέσης και επικοινωνίας μεταξύ τους που θα συμβάλλει στην διαπαιδαγώγηση και συναισθηματική του ανάπτυξη.

05

Συμβουλευτική Εφήβων

Αφορά  την υποστήριξη των εφήβων στη μετάβαση τους στην ενηλικίωση και την αντιμετώπιση ζητημάτων ταυτότητας και εικόνας εαυτού, σεξουαλικότητας και δυσκολιών που προκύπτουν στις διαπροσωπικές σχέσεις με γονείς, φίλους και σύντροφο, ζητήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.

06

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Με τη βοήθεια του επαγγελματικού συμβούλου μπορείτε να αναγνωρίσετε γνώσεις, δεξιότητες και αξίες σας, να προσδιορίσετε τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σας ανάγκες και επιθυμίες και να εξοικειωθείτε με τρόπους σχεδιασμού και διαχείρισης της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Απευθύνεται σε:

  • εφήβους και νέους που αναζητούν το επόμενο βήμα στις σπουδές τους
  • εργαζόμενους που επιθυμούν τον επανασχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους
  • ανέργους με ανάγκη την εξάσκηση πρακτικών δεξιοτήτων για την εύρεση εργασίας και την ανάδειξη εναλλακτικών στην αγορά εργασίας που συμφωνούν με τις ανάγκες, επιθυμίες και δεξιότητές τους
07

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Εποπτευθείτε διαδικτυακά με διαπιστευμένους επόπτες όλων των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας .

08

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Με τα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται και διεξάγονται στο Therapy Space επιδιώκουμε:

  • Τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ επαγγελματιών θεραπευτών και όσων ενδιαφέρονται για την επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας,
  • Την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας μέσω ειδικά διαμορφωμένων σεμιναρίων αποκλειστικά για επαγγελματίες,
  • Την ανάδειξη και διερεύνηση νέων πεδίων και θεματικών γύρω από την ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία.